ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες στον πάρακάτω σύνδεσμο http://anetel.com/page.php?&lng=GR&id=145 ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής - ψαροταβέρνες Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες  Κατηγορία 2. Ίδρυση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου που βρίσκονται στην διεύθυνση Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anetel.com) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa). Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα. ..
Αντιμετώπιση των σοβαρότερων εχθρών λαχανικών και θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Κύπρο-Αντιμετώπιση Tuta absoluta. Τετάρτη, 08-05-19 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στην Σκαρίνου..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου, στα πλαίσια στήριξης της κυπριακής γαλακτοκομίας, είναι Υποστηρικτής του Παγκύπριου Συνεδρίου για την κυπριακή γαλακτοκομία «Τα γενόμενα παρά του γάλακτος», που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 6:00 μ.μ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και το Προσωπικό της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ σας εύχονται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά για τις γιορτές από τις 24/12/2018 μέχρι 02/01/2019. ..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email